Úklidové a bezpečnostní služby
 
 
 
 

 
 

Náhradní plnění 2017 – splňte svůj povinný podíl

 

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:
Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
Finanční odvod státu

Výhody náhradního plnění

  • pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Služby, které lze pro náhradní plnění využít

  • Úklidové služby
  • Bezpečnostní služby
  • Správa budov
  • Recepční a vrátné služby
Díky náhradnímu plnění můžete získat služby, které bezpochybně využijete pro hladký chod své společnosti. Vám tak odpadne práce s jejich zajišťováním, dostanete již profesionálně vyškolené a vybavené pracovníky a především splníte svůj povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Výpočet náhradního plnění

Náhradní plnění za 1 povinného OZP zaměstnance se vypočítá jako 7x průměrná měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí
daného roku. Za rok 2017 ještě není průměrná měsíční mzda známá, proto uvádíme příklad výpočtu z roku 2016. V roce 2016 činila průměrná měsíční mzda 25 903 Kč, proto výše náhradního plnění za rok 2015 se rovná 7 x 25 903 = 181 321 Kč.

Limit náhradního plnění

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění limitem, do kterého mohou své služby poskytovat. Ten se rovná 36násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Proto doporučujeme nenechávat zajištění náhradního plnění na poslední chvíli. V roce 2016 vzhledem k průměrné měsíční mzdě 25 903 Kč se rovnal tento limit 36 x 25 903 = 932 508 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením.
 
 
 
 

Podporujeme zdravotně postižené spoluobčany

 
Zdravotně postižení lidé to rozhodně nemají lehké a je dobře, že stát podporuje jejich zaměstnávání. Existuje mnoho oborů, kde se mohou uplatnit stejně úspěšně, ne-li lépe než zdraví lidé. Více totiž oceňují možnost pracovat a seberealizovat se.

Uplatnit se mohou například v činnostech pro bezpečnostní služby nebo úklidový servis. Bezpečnostní agentury se zaměřují na zaměstnávání invalidních důchodců na pozicích jako je dispečink, dohledové centrum, případně recepce, samozřejmě v závislosti na jejich možnostech a kvalifikaci. Ve zmíněných oborech se najde také důstojná práce pro ZTP (zvlášť těžké postižení), bezpečnostní a úklidové agentury s tím mají dlouholeté zkušenosti.