Náhradní plnění – splňte svůj povinný podíl

Úklidové a bezpečnostní služby

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

Povinný podíl lze splnit třemi způsoby:

Z

zaměstnáváním OZP v pracovním poměru

Z

náhradní plnění – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

Z

odvodem do státního rozpočtu.

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance. Nabízí hned několik výhod:

Z

pomůže Vám splnit povinný podíl

Z

získáte touto cestou užitečné služby či zboží

Z

ušetříte na odvodu do státního rozpočtu

Z

nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Výhody náhradního plnění

Jednou z hlavních výhod náhradního plnění je, že splníte svůj povinný podíl OZP. Další nespornou výhodou je, že v případě odběru služeb získáte užitečné podpůrné služby, které využije společnost z jakéhokoliv odvětví. Díky náhradnímu plnění se již o podpůrné služby starat nemusíte a můžete se tak plně soustředit na svoji hlavní činnost.

Z

Splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP

Z

Ušetříte na odvodech státu

Z

Podpoříte zaměstnávaní OZP

Z

Peníze neodevzdáte pouze státu, ale navíc získáte užitečné služby

Z

Včasným zajištěním služeb splníte povinné podmínky

Z

Postaráme se o administrativu

Z

Vyhnete se pokutě 1.000.000 Kč

Služby, které lze pro náhradní plnění využít u naší firmy

Z

Úklidové služby

Z

Bezpečnostní služby

Z

Správa budov

Z

Recepční a vrátné služby

Díky náhradnímu plnění můžete získat služby, které bezpochybně využijete pro hladký chod své společnosti.

Podporujeme zdravotně postižené spoluobčany

Zdravotně postižení lidé to rozhodně nemají lehké a je dobře, že stát podporuje jejich zaměstnávání. Existuje mnoho oborů, kde se mohou uplatnit stejně úspěšně, ne-li lépe než zdraví lidé. Více totiž oceňují možnost pracovat a seberealizovat se.

Uplatnit se mohou například v činnostech pro bezpečnostní služby nebo úklidový servis. Bezpečnostní agentury se zaměřují na zaměstnávání invalidních důchodců na pozicích jako je dispečink, dohledové centrum, případně recepce, samozřejmě v závislosti na jejich možnostech a kvalifikaci. Ve zmíněných oborech se najde také důstojná práce pro ZTP (zvlášť těžké postižení), bezpečnostní a úklidové agentury s tím mají dlouholeté zkušenosti.

Kontaktujte úklidovou a bezpečnostní službu!

Skip to content